ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Polystab

Polystab
Polystab

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

 

20 – 40 g/hl

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ετοιμασία για διάλυμα 5%

 

  • Διαλύουμε το Polystab σε ζεστό νερό (περίπου 400  C) σε αναλογία

 1:20 (5% διάλυμα) προσθέτοντας Polystab πολύ αργά, διατηρώντας το νερό σε έντονη ανάδευση, αποφεύγοντας να δημιουργηθούν σβώλοι.

  • Κρατήστε το σε ανάδευση για 3 ώρες.
  • Αφήστε το σε ηρεμία για 2 ώρες.
  • Ετοιμάστε το διάλυμα έως και 12 ώρες πριν τη χρήση.
  • Προσθέστε το κρασί στο διάλυμα 5% (για 40 g/hl δόση : 0,8 lt/hl του διαλύματος Polystab).
  • Περιμένετε 24 ώρες πριν το τελικό φιλτράρισμα.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σάκος των 5 κιλών. Να φυλάσσεται καλά κλεισμένο σε ξηρό μέρος.