ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

PVPP

PVPP
PVPP

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΠΟΛΥΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗ                 

Το PVPP έχει μορφή λεπτής λευκής σκόνης που είναι αδιάλυτη στο νερό, σε υδροαλκοολικά διαλύματα και σε οργανικούς διαλύτες.

Προκύπτει από τον πολυμερισμό της βινυλπυρρολιδόνης : (C6H9NO)n .

Μετά την προσθήκη του στον οίνο απομακρύνεται πλήρως με διήθηση ή με κατακάθιση. Δραστηριοποιείται προσροφώντας επιλεκτικά τα μόρια των πολυφαινολών.

  Χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση ή την θεραπεία των προβλημάτων οξειδωτικού «καφετιάσματος»  ή ρόδινων χροιών στα λευκά  και ροζέ κρασιά, λόγω της επιλεκτικής προσρόφησης των πολυφαινολών και των μονομερών τους προδρόμων  ουσιών που τα προκαλούν, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τις ανεπιθύμητες οσμές και γεύσεις που συνοδεύουν αυτές τις οξειδώσεις.

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε οίνους που δεν είναι ήδη οξειδωμένοι .

Ακόμη και η χρήση του στα ερυθρά κρασιά θίγει ελάχιστα  την περιεκτικότητα τους σε ανθοκυανιδίνες (δεν μειώνεται η ένταση του χρώματος) ενώ αντίθετα μειώνει αισθητά τις ταννίνες και την αίσθηση της φαινόλης. Τέλος το PVPP προκαλεί την επιλεκτική προσρόφηση των στυπτικών ταννινών.

  • Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της κατεργασίας με PVPP είναι τα εξής :

(α) Αισθητή μείωση της απορρόφησης του οίνου στα  420 νανόμετρα (οι οίνοι είναι λιγότερο κίτρινοι).

(β) Μείωση των κατεχινών και των λευκοανθοκυανιδών που προκαλούν το «καφέτισμα» και τις ρόδινες χροιές.

(γ) Βελτίωση της αντίστασης του οίνου σε περαιτέρω «καφέτιασμα» ή «ρόδισμα».

(δ) Οργανοληπτικά, μείωση της πικρότητας και βελτίωση της φρεσκάδας του αρώματος του οίνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Εμφάνιση : σκόνη                       Οσμή : Τυπική                         Χρώμα : Λευκό

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

 

20 – 70 g/hl στα λευκά και ροζέ κρασιά.

10 – 20 g/hl στα ερυθρά κρασιά.

 

  • Σε όλες τις περιπτώσεις για τον προσδιορισμό της δοσολογίας χρήσης συνιστώνται εργαστηριακές δοκιμές. Η ανώτερη επιτρεπόμενη δοσολογία  στις χώρες της Ε.Ε. είναι 80 g/hl.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

   Η χρήση του PVPP γίνεται είτε σε γλεύκη (πριν ή κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης) είτε σε οίνους (πριν την τελική διήθηση) που είναι απολύτως διαυγείς γιατί οι μικροοργανισμοί και τα αιωρούμενα σωματίδια προσροφώνται επιφανειακά από το PVPP και μειώνουν την αποτελεσματικότητά του.

Προστίθεται σε αναλογία 1 : 4 σε μικρή ποσότητα του προς κατεργασία οίνου και ομογενοποιείται.

Μετά από 30 λεπτά  το μείγμα  προστίθεται στον συνολικό όγκο του οίνου κατά τη διάρκεια μιας ανακυκλοφορίας ή με δοσομετρική αντλία.

Ακολουθεί ομογενοποίηση με ανακυκλοφορία  ή ανάδευση που διαρκεί 30 – 45 λεπτά.

Μετά από μερικές ώρες που απαιτούνται για την κατακάθιση, η απομάκρυνση του προϊόντος γίνεται με διήθηση.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 Βαρέλι πλαστικό των 22 κιλών. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.